Јавна набавка лекова са листе Д /РФЗО 9-5/18

Овде можете преузети документацију за јавну набавку лекова са листе Д /РФЗО за потребе Дома здравља „Др Јован Јовановић Змај“.

Конкурсна документација 9-5

Позив

Одлука о додели уговора 9-5

Обавештење о закљученом уговору Лицентис 9-5-18-6-1

Обавештење о закљученом уговору Ино Пхарм 9-5-18-6-2

Обавештење о закљученом уговору Фармалогист 9-5-18-6-3

Јавна набавка материјала за одржавање хигијене 10-6/18

Овде можете преузети документацију за јавну набавку материјала за одржавање хигијене Дома здравља „Др Јован Јовановић Змај“.

Конкурсна документација 10-6

Позив

Питања и одговори од 21 03 18

Измена конкурсне документације 10-6 од 21 03 18

Измена конкурсне документације10-6 од 23.03.2018

Продужење рока

Питања и одговори од 23.03.2018

Одлука о додели уговора 10-6.pdf

Обавештење о закљученом уговору Helena Graf 10-6-18-6-1

Обавештење о закљученом уговору Helena Graf 10-6-18-6-2

Обавештење о закљученом уговору Helena Graf 10-6-18-6-3

Обавештење о закљученом уговору Hemolux 10-6-18-6-4

Јавна набавка медицинских помагала 9-4/18

Овде можете преузети документацију за јавну набавку медицинских помагала за потребе Дома здравља „Др Јован Јовановић Змај“.

Конкурсна документација 9-4

Позив

Табела помагала 2018

Измена конкурсне документације 9-4 од 02 04 18

Измена табела – помагала 9-4 од 02 04 18

Питања и одговори 1 од 02 04 18

Одлука о додели уговора 9-4

Обавештење о закљученом уговору BIOTEC MEDICAL 9-4-18-6-4

Обавештење о закљученом уговору MAGNA PHARMACIA 9-4-18-6-1

Обавештење о закљученом уговору MEDINIC 9-4-18-6-8

Обавештење о закљученом уговору SINOFARM 9-4-18-6-5

Обавештење о закљученом уговору TT Medik 9-4-18-6-2

Обавештење о закљученом уговору INPHARM CO 9-4-18-6-6

Обавештење о закљученом уговору ADOC 9-4-18-6-7

Обавештење о закљученом уговору FARMALOGIST9-4-18-6-9

Обавештење о закљученом уговору INO PHARM 9-4-18-6-3

Јавна набавка за одржавање возног парка 10-5/18

Овде можете преузети документацију за јавну набавку за одржавање возног парка Дома здравља „Др Јован Јовановић Змај“.

Конкурсна документација 10-5

Позив 10-5

Одлука о додели уговора 10-5

Обавештење о закљученом уговору Аутоцентар Мај Ауто 10-5-18-6-1

Обавештење о закљученом уговору Аутоцентар Мај Ауто 10-5-18-6-4

Обавештење о закљученом уговору Аутоцентар Мај Ауто 10-5-18-6-7

Обавештење о закљученом уговору Аутоцентар Мај Ауто Плус 10-5-18-6-5

Јавна набавка за лабораториске хемикалије и прибор 9-3/18

Овде можете преузети документацију за јавну набавку лабораториских хемикалија и прибора за потребе Дома здравља „Др Јован Јовановић Змај“.

Конкурсна документација

Позив

Одлука о додели уговора 9-3

Обавештење о закљученом уговору Medi Labor 9-3-18-6

Јавна набавка за скупљање, транспорт и третман медицинског отпада 10-4/18

Овде можете преузети документацију за јавну набавку за скупљање, транспорт и третман медицинског отпада Дома здравља „Др Јован Јовановић Змај“.

Конкурсна документација 10-4

Позив

Обавештење о поништењу поступка

Јавна набавка за санитетски материјал -екг траке 9-2/18

Овде можете преузети документацију за јавну набавку за санитетски материјал -екг траке за Дом здравља „Др Јован Јовановић Змај“.

Конкурсна документација Санитетски материјал

Позив

Табела у оквиру обрасца понуде за JН 9-2

Одлука о додели уговора 9-2

Обавештење о закљученом уговору Velebit 9-2-18-6

Јавна набавка за осигурање имовине и лица 10-3/18

Овде можете преузети документацију за јавну набавку за осигурање имовине и лица Дома здравља „Др Јован Јовановић Змај“.

Конкурсна документација 10-3

Позив

Питања и одговори бр 1 од 20.02.2018

Измена Конкурсне документације – Осигурање имовине и лица 10-3 од 20.02.2018

Обавештење о померању рока од 20.02.2018

Обавештење о закљученом уговору Sava osiguranje 10-3-18-6

Јавна набавка за каско осигурање и осигурање возила од аутоодговорности 10-2/18

Овде можете преузети документацију за јавну набавку за Каско осигурање и осигурање возила од аутоодговорности за Дом здравља „Др Јован Јовановић Змај“.

Конкурсна документација 10-2

Позив 10-2

Одлука о додели уговора 10-2

Обавештење о закљученом уговору ДДОР Нови Сад 10-2-18-6-2

Обавештење о закљученом уговору Дунав Осигурање 10-2-18-6-1

Јавна набавка горива 9-1/18

Овде можете преузети документацију за јавну набавку горива за Дом здравља „Др Јован Јовановић Змај“.

Конкурсна документација 9-1

Позив 9-1

Питања и одговори бр 1 од 23.02.2018

Измена конкурсне документације од 23.02.2018

Одлука о додели уговора 9-1

Обавештење о закљученом уговору Lukoil 9-1-18-6