Јавна набавка за одржавање рачунарског програма и изворног кода ИС Е-Картон 10-10/18

Овде можете преузети документацију за јавну набавку за одржавање рачунарског програма и изворног кода ИС Е-Картон за потребе Дома здравља „Др Јован Јовановић Змај“.

Конкурсна документација 10-10

Позив 10-10

Одлука о додели уговора 10-10

Обавештење о закљученом уговору ЗипСофт 10-10-18-6

Јавна набавка медицинских помагала/РФЗО 11-1-2/18

Овде можете преузети документацију за јавну набавку медицинских помагала/РФЗО за потребе Дома здравља „Др Јован Јовановић Змај“.

Конкурсна документација 11-1-2

Exel tabela – pomagala 2018

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА

Одлука о додели уговора 11-1-2-18

Јавна набавка лабораторијских реагенаса 9-6/18

Овде можете преузети документацију за јавну набавку лабораторијских реагенаса за потребе Дома здравља „Др Јован Јовановић Змај„.

Конкурсна документација 9-6

Позив 9-6

Обавештење о закљученом уговору Лаботех 9-6-18-6-1

Обавештење о закљученом уговору Еуромедицина 9-6-18-6-3

Обавештење о закљученом уговору Промедиа 9-6-18-6-2

Јавна набавка набавка дизел агрегата 10-8/18

Овде можете преузети документацију за јавну набавку дизел агрегата за потребе Дома здравља „Др Јован Јовановић Змај“.

Конкурсна документација 10-8

Позив 10-8

Одлука о додели уговора 10-8

Обавештење о закљученом уговору Технолинк 10-8-18-6

Јавна набавка за канцеларијски потрошни материјал 10-9/18

Овде можете преузети документацију за јавну набавку канцеларијског потрошног материјала за потребе Дома здравља „Др Јован Јовановић Змај“.

Конкурсна документација 10-9

Позив 10-9

TABELA U OKVIRU OBRASCA PONUDE – КANCELARIJSKI MATERIJAL

Питања и одговори бр 1 од 20.04.2018

Одлука о додели уговора 10-9

Обавештење о закљученом уговору Magenta DM Plus 10-9-18-6-2

Јавна набавка за одржавање возног парка 10-7/18

Овде можете преузети документацију за јавну набавку за одржавање возног парка Дома здравља „Др Јован Јовановић Змај“.

Конкурсна документација 10-7

Позив 10-7

Измена конкурсне документације 10- 7 од 03.04.2018

Одлука о додели уговора 10-7

Јавна набавка лекова са листе Д /РФЗО 9-5/18

Овде можете преузети документацију за јавну набавку лекова са листе Д /РФЗО за потребе Дома здравља „Др Јован Јовановић Змај“.

Конкурсна документација 9-5

Позив

Одлука о додели уговора 9-5

Обавештење о закљученом уговору Лицентис 9-5-18-6-1

Обавештење о закљученом уговору Ино Пхарм 9-5-18-6-2

Обавештење о закљученом уговору Фармалогист 9-5-18-6-3

Јавна набавка материјала за одржавање хигијене 10-6/18

Овде можете преузети документацију за јавну набавку материјала за одржавање хигијене Дома здравља „Др Јован Јовановић Змај“.

Конкурсна документација 10-6

Позив

Питања и одговори од 21 03 18

Измена конкурсне документације 10-6 од 21 03 18

Измена конкурсне документације10-6 од 23.03.2018

Продужење рока

Питања и одговори од 23.03.2018

Одлука о додели уговора 10-6.pdf

Обавештење о закљученом уговору Helena Graf 10-6-18-6-1

Обавештење о закљученом уговору Helena Graf 10-6-18-6-2

Обавештење о закљученом уговору Helena Graf 10-6-18-6-3

Обавештење о закљученом уговору Hemolux 10-6-18-6-4

Јавна набавка медицинских помагала 9-4/18

Овде можете преузети документацију за јавну набавку медицинских помагала за потребе Дома здравља „Др Јован Јовановић Змај“.

Конкурсна документација 9-4

Позив

Табела помагала 2018

Измена конкурсне документације 9-4 од 02 04 18

Измена табела – помагала 9-4 од 02 04 18

Питања и одговори 1 од 02 04 18

Одлука о додели уговора 9-4

Обавештење о закљученом уговору BIOTEC MEDICAL 9-4-18-6-4

Обавештење о закљученом уговору MAGNA PHARMACIA 9-4-18-6-1

Обавештење о закљученом уговору MEDINIC 9-4-18-6-8

Обавештење о закљученом уговору SINOFARM 9-4-18-6-5

Обавештење о закљученом уговору TT Medik 9-4-18-6-2

Обавештење о закљученом уговору INPHARM CO 9-4-18-6-6

Обавештење о закљученом уговору ADOC 9-4-18-6-7

Обавештење о закљученом уговору FARMALOGIST9-4-18-6-9

Обавештење о закљученом уговору INO PHARM 9-4-18-6-3

Јавна набавка за одржавање возног парка 10-5/18

Овде можете преузети документацију за јавну набавку за одржавање возног парка Дома здравља „Др Јован Јовановић Змај“.

Конкурсна документација 10-5

Позив 10-5

Одлука о додели уговора 10-5

Обавештење о закљученом уговору Аутоцентар Мај Ауто 10-5-18-6-1

Обавештење о закљученом уговору Аутоцентар Мај Ауто 10-5-18-6-4

Обавештење о закљученом уговору Аутоцентар Мај Ауто 10-5-18-6-7

Обавештење о закљученом уговору Аутоцентар Мај Ауто Плус 10-5-18-6-5