Материјал за дијализу који зависи од типа машине ЈН 9-10/18

Поштовани,

овде можете преузети конкурсну документацију за ЈН 9-10/18, Материјал за дијализу који зависи од типа машине

Konkursna dokumentacija 9-10-18

javni poziv

odluka o dodeli ugovora 9-10

Medicon 9-10-18-6-1

Medicon 9-10-18-6-2

Medicon 9-10-18-6-3

Medicon 9-10-18-6-4

Medicon 9-10-18-6-5

Medicon 9-10-18-6-6

FRESENIUS 9-10-18-6-7

FRESENIUS 9-10-18-6-8

FRESENIUS 9-10-18-6-9

Nipro 9-10-18-6-11

Nipro 9-10-18-6-12

Nipro 9-10-18-6-13

Nipro 9-10-18-6-14

Tehnomed 9-10-18-6-15

FRESENIUS 9-10-18-6-10