Материјал за дијализу који зависи од типа машине ЈН 9-3/19

Поштовани,

овде можете преузети конкурсну документацију за ЈН 9-3/19, материјал за дијализу који зависи од типа машине.

Konkursna dokumentacija 9-3

javni poziv