Сакупљање, транспорт и третман медицинског отпада са потрошним материјалом ЈН 10-22/19

Поштовани,

овде можете преузети документацију везану за ЈН 10-22/19, сакупљање, транспорт и третман медицинског оптада са потрошним материјалом.

Konkursna dokumentacija 10-22

poziv

odluka o dodeli ugovora 10-22

Remondis 10-22-19-6